آخرین اخبار گروه آراز

Written by rahim on March 12th, 2012. Posted in اخبار

:اخبار گروه آراز دوشنبه 22 اسفند

 کنسرت رحیم شهریاری 8 تا 11 فروردین 91 انجام خواهد شد

 هفته آینده آخرین کنسرت تصویری گروه عرضه خواهد شد

 آخرین کنسرت سال 90 گروه آراز 25 اسفند در نماشگاه بین المللی انجام خواهد شد

   آخرین آلبوم گروه ، یاواش یئری در بازار موجود است

  کنسرت رحیم شهریاری – فروردین 91

  Written by rahim on March 11th, 2012. Posted in اخبار

  کنسرت گروه آراز 25 اسفند

  Written by rahim on March 3rd, 2012. Posted in اخبار

  خبرنامه ایمیل

  جهت ثبت نام در خبرنامه و دریافت اخبار گروه ایمیل خود را وارد کنید