برای اولین بار، کنسرت در شهر جدید پرند. ۱۶ مرداد ۱۳۹۸ در مجتمع فرهنگی ورزشی آینده سازان

Written by Admin on July 30th, 2019. Posted in اخبار

شادترین کنسرت آذربایجانی

رحیم شهریاری

برای اولین بار در شهر پرند

۱۶ مرداد

:تهیه بلیت
www.iranconcert.com

خبرنامه ایمیل

جهت ثبت نام در خبرنامه و دریافت اخبار گروه ایمیل خود را وارد کنید